Nyttig info

Velkommen til Røyrvik kommune

«Ei levende Fjellbygd»

Røyrvik kommunen har flere grender og ett sentrum, som er Røyrvik sentrum. Her finner du oppvekstsenter, butikk, omsorgssenter, lege kontor, kirke og kommunehus. Grender i Røyrvik kommune er Stallvika, Tunnsjørøyrvika, Tjønnvika, Gjersvika, Nyvika, Nyvikmoen, Namsvatnet og Hudningsdalen. 

Røyrvik kommune har mange innsjøer og de største er Tunnsjøen, Limingen og Namsvatnet. 

Røyrvik kommunes høyeste fjell er Jetnamsklumpen på 1512 moh og var høyeste fjell i Nord-Trøndelag fylke. 

 

Kommunen, næringsliv og lag/foreninger ønsker å gi de nye innflytterne en velkomstpakke. Dette er for at nye innflytter skal gjøre seg kjent i området.

  • Børgefjellboka
  • Felles dag i Namsskogan Familiepark for nye innflyttere i Røyrvik og Namsskogan
  • Gratis klippekort i bassenget fra Røyrvik IF
  • Gratis trening i 1 År Fra Røyrvik IF
  • Kaffe og noe å bite i på Limingen Gjestegård

 

Barnehage/ Skole og SFO

I Røyrvik er det en barnehage, som er organisert sammen med skole, SFO og kulturskole i et felles oppvekstsenter.

Vi har to avdelinger, Blåbærskogen (SAMISK) med 11 barn og Moltmyra 0-6 år har 7 barn pr dags dato 

Begge barnehagene har kontinuerlig opptak og barnehagen er gratis.

Åpningstidene på barnehagen er fra kl 07.15-16.00(Kan være behjelpelig med tidligere eller senere åpnings/stengetid)

Barne og ungdomsskole

Har ca 40 barn og unge til sammen. Her er de skolen fra kl 09.00 til kl 14.40.

I Røyrvik er det en skole, som er organisert sammen med barnehage, SFO og kulturskole i et felles oppvekstsenter.

Det er flotte lokaler med ny flerbrukshall. Uteområdet har en stor kunstgressbane. Det er kultursti/ turstier med bygdatun, samiske bygninger mv. i gangavstand fra oppvekstsenteret.

 

Lege/Jordmor/helsestasjon

Lege: Jochem Coypers.

Timebestilling og andre henvendelser tlf. 74 33 63 42

Nasjonal legevakt tlf. 116 117                                                                                    

Øyeblikkelig hjelp tlf. 113

Fastlegedag: tirsdag og torsdag.

Prøvetaking kan gjøres mandag, tirsdag og torsdag.

Trengs det legehjelp onsdag og fredag er Namsskogan kommune daglegevakt for Røyrvik kommune.

Helsesykepleier er til stede hver dag fra kl 08.00-15.30, tlf 91 74 25 94

Legen er til stede på helsestasjonen onsdager fra kl 10.00- 12.00

Jordmor er til stede hver tirsdag, tlf 95 10 39 99

 

Jordmortjenesten

Jordmor tilbyr svangerskapskontroller. Du velger selv om du vil gå hos lege eller jordmor i svangerskapet.

Ved første kontroll får du videre informasjon om anbefalte kontroller under svangerskapet. Jordmor vurderer hvilken oppfølging du trenger, og henviser til spesialisthelsetjenesten ved behov. Jordmor kan henvise til tidlig ultralyd, og andre undersøkelser ved gynekologisk poliklinikk. Vi samarbeider med legekontoret og helsestasjon. Jordmor er behjelpelig med prevensjonsveiledning, kan skrive ut resepter og Jordmor tar også celleprøver.

Du tar selv kontakt med jordmor eller legekontor for bestilling av time.

Alle timer hos jordmor er gratis. Timer utenfor svangerskap kan medføre en kostnad. Jordmor er til stede i Røyrvik tirsdager i partallsuker.

Ringt legekontor på tlf 73 33 63 42 for timebestilling. 

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er til stede på skolen hver torsdag fra 9.00-12.00 hvor elevene selv kan komme innom uten at de trenger å bestille time. Skolehelsetjenesten i Røyrvik består av sykepleier i helsesykepleierstilling, lege og psykiatrisk sykepleier. Jordmor, fysioterapeut og annet fagpersonell deltar der det er behov for deres fagkunnskap. Dette er et gratis tilbud.

Tannlege

Alle barn i alderen 0-18 år har gratis tannlege. I Røyrvik finnes det ingen tannklinikk. Nærmeste tannklinikk er Namsskogan tannklinikk som holder til i 2 etasje på Holmensentret

Tannklinikken har tannpleier og tannlege. Telefonnummer 74 17 52 77 Telefon tid er mellom 08.00-15.00

Voksene kunder kan ta kontakt med privatpraktiserende tannleger i Grong

Tannlege Wustefeld tlf 404 80 210

Tannlege Østling tlf 940 30195

 

Informasjonskilder som kan være kjekk å vite: HI DU HØRD. Ligger ut på kommunens sin nettside. Denne kommer ut hver 14 dag.

Reis med buss og fleksibel transport i kombinasjon med tog

Du kan bestille inntil sju dager før reisen og må bestille senest seks timer før du skal reise. Om du ønsker ankomst i Røyrvik kl. 10 må du bestille senest dagen før.

Nettside:AtB.no

Butikker:

Røyrvik Bakst og Konditori tlf 456 00 913

Limingen Gjestegård tlf 743 35 224

Røyrvik Scooter og Maskin tlf 957 88 840

Børgefjellsentret AS tlf 74 33 53 55

Byggern Røyrvik tlf 94 00 44 24

YX Røyrvik Auto tlf 94004424

Sæterstad Gård tlf 75 18 51 40

 

Renovasjon

Gjenvinningsstasjon åpningstider:

Kontroller MinRenovasjons app eller ring 74 28 17 60

Oversikt over tømmeplan finnes på app :minrenovasjon