• Har du tanker om å vokse, behøver du rådgivning for å videreutvikle og gjennomføre endringer.
  • Har du lyst til å starte egen bedrift, har ideer og pågangsmot, men behøver hjelp til å komme i gang.
  • Lurer du på om det finnes tilskuddsordninger for det du ønsker å gjennomføre?
Namsskogan Utvikling jobber tett på næringslivet for å bidra til å videreutvikle eksisterende bedrifter, legge til rette for nyskaping og skape vekst i Namsskogan- og Røyrvik Kommune.

Livet består av mange faktorer for å trives: jobb, hjem og fritid er en stor del av dette. 

Med næringsutvikling og bolyst satt i system tror vi at vi sammen med innbyggerne i kommunene har gode muligheter til å lykkes med dette.

Ingen oppføring